Tema broja

MEĐUNARODNA POLITIKA I BEZBEDNOST

SAVREMENI TERORIZAM

Sažetak

Rad je posvećen pojmovnom određenju savremenog terorizma i problemima nauke na putu ka opšteprihvatljivoj definiciji terorizma. Kritički su analizirane definicije terorizma najpoznatijih autora, a posebno se problematizuju akademske i administrativne definicije terorizma, posebno administartivne ili definicije ”po naređenju”. Međunarodni sistem bezbednosti je pred velikim izazovima: kako očuvati integtralnu bezbednbost stanovništva i kako zaštititi građane od sve teže kontrolisanog političkog nasilja terorizma. Protiv terorističkih aktivnosti i drugih oblika ugrožavanja mora se, najpre, boriti otklanjanjem uzroka i samim sistemom države i društva, njegovom snagom, kvalitetom, vitalnošću, pravnom državom i daljim razvojem sloboda i prava građana, te učvršćivanjem tih odnosa u svim oblastima društvenog života. U periodima velikih ekonomskih kriza, pro­mena demokratska društva su na svojevrsnom testu. Međunarodni sistem bezbednosti u narednom periodu je pred velikim izazovima, kako očuvati kolektivnu bezbednost stanovništva i zaštiti građane od ove teško kontrolisane pošasti. To se između ostalog može postići kroz organizovanje; vrhunsku obuku i savremeno opremanje jedinica za protivteroristička dejstva; stalnim praćenjem naučnih dostignuća iz oblasti vojnih, društvenih i tehničkih nauka; analizom dosadašnjih iskustava u antiterorističkoj delatnosti; unapređenjem sistema mera za odvraćanje teroristič­kih aktivnosti i time jačati unutrašnju snagu i sposobnost dru­štva za nastavak demokratskih procesa. Pored ovih preduslova, osnovni uslov za uspeh je odlučna opredeljenost javnog mnjenja za suprotstavljanje savremenom terorizmu jer Dvostruki standardi pružaju moćnim državama slobodu da prepoznaju određene akte nasilja kao terorizam, a ostale, ukoliko se uklapaju u njihovu viziju raspodele moći, kao borbu za slobodu. Stavljanje savremenog terorizma pod kontrolu, bio bi veliki uspeh Organizacije UN, jer iskorenjivanje terorizma u svetu je zasad samo želja većine čovečanstva.

Ključne reči:

Reference

  1. Dennis, A. Pluchinsy: Европски тероризам, Brasseys, Washinton, D.C. 1992.
  2. Димитријевић, др. В.: Тероризам, “Радничка штампа”, Београд 1982.
  3. Димитријевић, др. В.: Страховлада, “Рад”, Београд, 1985
  4. Hoffman B.: Унутрашњи тероризам, превод и штампа “Народна књига” и “Алфа” Београд, 2000.
  5. Horowitz Leonard G, Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, sandpoint, Tetrahedron, 2001.
  6. Гаћиновић др Р: Тероризам, Драслар партнер, Београд, 2005.
  7. Гаћиновић др Р.: Антитероризам, Драслар партнер, Београд, 2006.
  8. Ђорђевић др Н, Међународни тероризам, Југоштампа, 1980.
  9. Јаковљевић др. Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, “Службени лист СРЈ“ Београд, 1997.
  10. Џонатан Р. Вајт, ”Тероризам”, Алеxандриа Пресс, Београд, 2004. године
  11. Taylor, Max. I Horgan, John (ur): Тероризам и будућност, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  12. Wilkinson, P.: Тероризам против демократије, Голден маркеринг, Загреб, 2002.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 323.28 255-268
ç