Tema broja

MEDIJI I KOMUNUIKACIJE

SAJTOVI POLITIČKIH PARTIJA U SRBIJI U IZBORNIM KAMPANЈAMA 2016. I 2017. GODINE

Sažetak

Prisustvo na Internetu i posjedovanje zvaničnog internet sajta političke partije/organizacije danas je postala nužnost. Mnogi su mislili da će upravo taj novi aspekt komunikacije i predstavljanja popraviti narušen odnos partija sa građanima i vratiti njihovu primarnu ulogu – da artikulišu interese društvenih grupa i pretvaraju ih u političke zahtjeve. Danas već možemo postaviti pitanje da li su takva predviđanja bila previše optimistična. Nama se čini da su određene promjene prisutne, ali da partije generalno koriste svoje zvanične sajtove kao „oglasne ploče“, kako ih je nazvao Domagoj Bebić, a ovim istraživanjem ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je to zaista tako. Pokušaćemo, dakle da istražimo: kako su političke partije/organizacije u Srbiji koristile svoje zvanične veb sajtove u kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine?; Da li je u tom pogledu došlo do nekih promjena u kampanji 2017. godine?; Koliko se sajtovi partija u Srbiji razlikuju od sajtova političkih partija u zapadno-evropskim državama? Samo istraživanje se metodološki bazira na analitičkom okviru koji je dao Kristian Vakari u svojoj studiji „Digitalne politike u Zapadnim demokratijama: Komparativna studija“, što ćemo detaljnije objasniti u samom radu.

Ključne reči:

Reference

    1. Бебић, Домагој, „Улога Интернета у политичкој комуникацији и потицању политичке укључености грађана у Хрватској: изборна кампања на Интернету 2007“, у Медијске студије, бр. 2, 2011, 29-47.
    2. Видић, Марија, „Предизборна кампања на Интернету: Политички живот и смрт у друштвеној мрежи“, доступно на: http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1026299;
    3. Игњатовић, Сенка, „Коришћење Интернета у изборној кампањи у Србији 2012. године“, у: Зашто гласам, како гласам, ако уопште гласам, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2012, стр. 181-193.
    4. НСПМ, „Истраживања јавног мњења: Србија, пролеће 2016“, доступно на: http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-prolece-2016.html
    5. Интернет странице:
PERIODIKA Politička revija 3/2019 3/2019 УДК 929:004.738.1]:324(497.11)“2016/2017“ 209-227
ç