Tema broja

SPECIJAL 2017

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI – S OSVRTOM NA POLICIJU-

Sažetak

Reforme uprave i policije, po pravilu, nisu moguće bez reformi (pozitivnog) prava. Stoga je u radu izvršena analiza novih, krucijalnih zakona za upravu i policiju: Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP-a) i Zakona o policiji. Međutim, nakon analize novog ZUP-a, zaključuje se da nije bilo neophodno, ni racionalno, nakon 86 godina primene donositi novi ZUP. Pri tome, novousvojeni ZUP je nomotehnički sporne dikcije, njegova terminologija poprilično odstupa od opšteprihvaćenih upravnopravnih materijalnih i procesnih pojmova i instituta. To može izazvati brojne probleme u upravnoj praksi i dovesti do zastoja u odnosima građana i uprave. Premda je reč o procesnom Zakonu, njegov predmet je neosnovano proširen upravnim radnjama i pružanjem javnih usluga, koje sada dobijaju upravnoprocesnu formu! Takođe, predmet rada je i analiza Zakona o policiji, koji je prepun nomotehničkih, redaktorskih i materijalnih propusta, ali, u osnovi (znači ne sasvim) predstavlja delotvoran pravni okvir za bezbednost građana i države.

Ključne reči:

Reference

   

  1. Југовић Сретен, „Преображај Државног савета у Србији XIX века – ка институционализацији управног сппора“, у зборнику: Устав Краљевине Србије од 1888. – 125 година од доношења (приредили: Владан Петров, Дарко Симовић, Тијана Шурлан, Ивана Крстић-Мистриџеловић), Правни факултет, Београд, 2015, стр. 135–145.
  2. Југовић Сретен, Симовић Дарко, „Закон о полицији Републике Србије од 2016. године – критички поглед“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2016, стр.71–85.
  3. Милков, Драган, „Поводом Нацрта закона о општем управном поступку – корак напред или десет у страну?“, Зборник радова Правног факултета у Новом саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2013, стр. 85–100.
  4. Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних Закона са ЗУП-ом, Службени гласник РС, бр. 82/2016.
  5. Петровић, Милан, Наука о управљању као претпоставка управне политике, Свен, Ниш 2010.
  6. Томић Зоран, „Предговор Закону о општем управном поступку“, у монографији: Закон о општем управном поступку: према стању законодавства од 1. марта 2016. године, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 7–46.
  7. Vasiljević Dragan, „Legal nature and significante of guarantee act in general administrative procedure bill“, у зборнику: Дани Арчибалда Рајса, том 1 (приредила: Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016, стр. 44–54.

  PROPISI

  1. Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, број 18/2016.
  2. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
  3. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, број 111/09.
  4. Закон о општем управном поступку, Службени лист СРЈ, број 33/1997, 31/2001; Службени гласник РС, број 30/2010.

   

PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2017 specijal/2017 УДК 35.07(497.11)(094.5.072) 143-158
ç