Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI

RAZVOJ ISLAMISTIČKOG POKRETA U LIBIJI

Sažetak

Libija je do 2011. godine bila zemlja sa umerenim i tolerantnim islamom, bez organizovanog islamističkog pokreta, sem u pojedinim vremenskim periodima. S jedne strane, režim pukovnika Moamera el Gadafija je gušio svaki pokušaj rasta islamizma, a sa druge, ogromna većina libijskog naroda nije iskazivala veliki entuzijazam prema islamskom ekstremizmu prevashodno zbog pripadnosti tradicionalno umerenom islamu koji nikada nije bio naklonjen verskom ekstremizmu. Jedini region u kome su islamisti povremeno stvarali svoja uporišta bio je predeo oko Bengazija i Zelenih planina na istoku zemlje.

Situacija je ubrzano počela da se menja početkom „Arapskog proleća“ koje je zahvatilo i Libiju. Dve najvažnije posledice „Arapskog proleća“ i takozvane revolucije u Libiji bile su potpuno devastiranje države uz prestanak funkcionisanja njenih institucija, te nekontrolisani rast ekstremnog islamizma, pa i terorizma. Iz ove dve posledice je proistekao i niz drugih, što je sve zajedno uslovilo da je Libija postala jedna od najvećih žrtava „Arapskog proleća“.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 28(612)“20“ 113-136
ç