Tema broja

PRIKAZI

PRILOG PROUČAVANJU SRPSKE VOJSKE, DRŽAVE I SANITETA U EGZILU 1916. GODINE

Sažetak

Prikaz zbornika: Srpski vojni sanitet u 1916. godini, urednici Aleksandar Nedok, Brana Dimitrijević, Beograd, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Filip Višnjić, 2007, 210 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2014 УДК 355.415.6(497.11)”1916”(082)(049.3) 195-199
ç