Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

Prikaz knjige: Srđan T. Korać, JAVNA UPRAVA U MORALNOM PROCEPU

Sažetak

Prikaz knjige: Srđan T. Korać, Javna uprava u moralnom procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2016 УДК­35.084:174(049.3) 117-120
ç