Tema broja

MARKS I MARKSIZAM U ISTORIJSKOJ VIZURI

PRAVOSLAVLJE I SOCIJALIZAM – ZAJEDNIČKA VREDNOSNA I MORALNA UTEMELJENJA

Sažetak

Postzapadni svet u koji ulazimo i u kojem vojno-političku, ekonomsku i moralnu alternativu opadajućem Zapadu predvodi pravoslavna Rusija, omogućava nam da jasno sagledamo dihotomiju, posebno u Evropi, između pravoslavnog civilizacijskog koda, i zapadnog, kao njegove antiteze, tokom 2000 godina – od najveće duhovne revolucije u ljudskoj istoriji, do danas. Duhovne i moralne vrednosti te revolucije, proizašle iz univerzalnog zakona, obezbeđuju smisao, opstanak, stvaralaštvo i blagostanje ljudske vrste. Pravoslavna Rusija i Srbija poseduju i konkretno iskustvo u izgradnji socijalizma, što ima veliki značaj zbog sistemske, letalne krize kapitalizma, kao najkoncentrovanije forme antihrišćanskog Zapada.

Ključne reči:

Reference

  • Велимировић Николај, Kроз тамнички прозор, Evro Giunti, Београд, 1995, стр.1-177
  • Губарев Павел, ФАКЕЛ НОВОРОССИИ, Питер, Москва, 2016, стр.1-490.
  • Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова британскому телеканалу
  • «Канал 4», Москва, 29 июня 2018 года  http://www.mid.ru/foreign_policy/news/
  • /asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3285972.
  • Катасонов Валентин, «ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ» В ЭПОХУ ВСЕОБЩЕГО  «СИНТЕЗА», Круглый стол молодежной секции Русского Экономического Общества им. С. Ф. Шарапова, http://reosh.ru/valentin-katasonov-pravoslavnyj-socializm-v-epoxu-vseobshhego-sinteza.html.
  • Кршљанин Владимир, Југославија и (не)могућност цивилизацијског компромиса, Национални интерес, Вол. 33, 3/2018, стр. 65-74.
  • Нови Завјет Господа Нашег Исуса Христа, Издање Светог архијерејског синода СПЦ, Београд, 1997. стр.1-506.
  • Kropotkin Peter, Mutual Aid: A Factor of Evolution, Dover, Mineola, New York, 2012, pp.1-336
  • Stuenkel Oliver, Post-Western World: How Emerging Powers are Remaking Global Order, Polity Press, Cambridge, Malden MA, 2016, pp. 1-251.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2019 3/2019 УДК 271:316.323.72]:172 203-214
ç