Tema broja

PRAVO, KULTURA I ETIKA

PRAVNI ASPEKT URBANE KULTURE U SRBIJI

Sažetak

Imajući u vidu značaj razvoja urbane kulture za funkcionisanje opšte kulture u Srbiji, potpuno je razumljiv interes države da svojim uticajima omogući uslove za suštinski napredak ove izuzetno važne oblasti funkcionisanja našeg društva. Pravni aspekt razvoja urbane kulture u Srbiji je zasnovan pre svega na državno-pravnom uticaju koji se ostvaruje na sistemski uređenim načelima koja jedna uređena zajednica mora kroz primenu državno-pravnih instrumenata da sprovodi u praksi. Ovaj uticaj se suštinski realizuje kroz postojanje čitavog niza pravnih akata koji regulišu ovu oblast i tako stvaraju odgovarajući pravni ambijent za razvoj urbane kulture u našoj zemlji. U pitanju je jedna izuzetno dinamična oblast koja svoju elastičnost zasniva na obavezi prilagođavanja potrebama koje razvoj urbane kulture od nje zahteva. Tu je uloga gradova podjednako značajna kao i uloga države, jer oni moraju u sinergiji svojih aktivnosti, stvoriti najbolje moguće uslove za kvalitativni napredak ove vrste kulture, koja svakako u budućnosti mora biti na mnogo višem nivou. U tom kontekstu nikako ne smemo zanemariti ni ulogu subjekata u kulturi koji svojom energijom predstavljaju osnovni resurs razvoja urbane kulture i koji u skladu sa svojom efikasnošću, motivišu državu da svojim instrumentima još više učini za dalji razvoj urbane kulture u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Василије Тапушковић, ,,Аматеризам у култури’’, Историја српске културе, Београд, 1994.
  2. Весна Ђукић Дојчиновић, За регионализацију културне политике у Србији, Београд, 2000.
  3. Inez Bogarts, Investiranje u umetnost i kulturu javna i kulturna politika, Beo­grad, 2002.
  4. Коковић Драган, Заборављена култура, Нови Сад, Светови, 1993.
  5. Коковић Драган, Пукотине културе, Београд, Просвета, 1997.
  6. Пушић Љубинко, „Урбана Култура: основа одрживе мултикултуралности’’, Социолошки преглед, 1-2/2002.
  7. Момир Никић, Култура и цивилизација, Београд, 1995.
  8. Стеван Мајсторовић, Култура и демократија, Београд, 1975.
  9. Стојадиновић Миша, ,,Изазови политичких система на Балкану’’, Српска политичка мисао, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Harvey David, Social Justice and the City, The University of Georgia Press, 1973. Castells Manuel, The Urban Question A Marxist Aproach, Francois Maspero, 1973.
  11. Cooke Philip, „Modern Urban Theory in Question’’, Transaction of the Isntitute of British Geographers, New Series, Blackwell Publishing, 3/1990.
  12. Закон о култури, чл. 3. (Службени гласник РС, 72/09)
  13. Закон о удружењима, чл. 2. (Службени гласник РС, 51/09)
  14. Weber Max, The City, The Free Press, Macmillan Publishing, 1958.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2011 УДК: 316.334.56+316.7:34(497.11) 289-310
ç