Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

POLITIKA URBANOG PLANIRANJA I GRADNJE

Sažetak

Ovaj članak prikazuje specifičnosti politike urbanog planiranja i gradnje uopšte, sa posebnim osvrtom na specifičnosti stanja u Srbiji. Članak analizira najvažnije aktere u ovom polju, njihove odnose, podelu nadležnosti, proces odlučivanja, procese kreiranja, realizacije i vrednovanja politike i projekata u ovoj oblasti. Posebno se fokusira na procedure, te konačne rezultate i efekte politike u smislu obezbeđivanja skladne, funkcionalno i razvojno održive zajednice, prijatne za život i rad. U radu se koristi komparativna analiza Švedske kao društva koje je obezbedilo profesionalne i demokratske standarde u ovoj oblasti, što je dobra osnova za prikaz slabosti našeg društva kao i moguće pravce korekcije i poboljšanja. U prilogu su, pored teorijskih analiza, dati i brojni podaci iz empirijskih istraživanja kao i slikoviti primeri zloupotreba građevinskog zemljišta kroz privatizaciju, pojava olake prenamene zemljišta, nepoštovanja profesionalnih standarda, slabe dostupnosti podataka, netransparentnosti procesa odlučivanja, ugrožavanja javnog interesa i javnog dobra kroz “tajkunske” projekte. Radi veće jasnosti kako se u praksi odvijaju ovi procesi, tekst se završava studijom slučaja novog kapitalnog projekat Beograd na vodi.

Ključne reči:

Reference

  1. Agranoff, Robert, McGuire, Michael, Collaborative Public Management – New Strategies for Local Governments, Georgetown University Press, Washington, DC, 2003.
  2. Bradfore, Bramwell, Governing Urban Economies, Innovation and Inclusion in Canadian City Regions, University of Toronto Press, 2014.
  3. Васиљевић, Душан: Локални економски развој – зашто су неке општине добитници а друге губитници транзиције, ПАЛГО, Београд, 2012.
  4. Wolfe, David, Innovating in Urban Economies / Economic Transformations in Canadian city regions, University of Toronto Press, 2014.
  5. Gottdienr, M., Budd, Leslie, Urban Studies, Sage Publications, 2005.
  6. Ђорђевић, Снежана, Приручник за модерно управљање локалним економским развојем, СКГО, Факутет политичких наука, Чигоја, Београд, 2009.
  7. Elingsonn, G.O., Bergh, А., Sjolin, М., “Public Corruption in Swedish Municipalities – Trouble Looming on the Horizon?”, Local Government Studies, Routledge, Vol. 34, No 5, November 2008.
  8. Libertun de Duren, Nora, ’’Cities and Sovereignty’’, у: Identity Politics in Urban Spaces (ed. Diane Davis), Indiana University Press, 2011.
  9. Petronijević, Dora: Analysis on Housing Prices in Serbia with Special Regard to Belgrade, мастер рад, Економски факултет, Београд, 2014.
  10. Ристић, Светлана, ’’Стамбене реформе у Србији’’, Часопис за јавну политику Полис, бр. 3/фебруар 2013, стр. 4-11.
  11. Soja, Edward, Seeking Spatial Justice, University of Minnesota Press, 2010.
  12. Frece, John, Sprawl and Politics – Inside Story of Smart Growth in Maryland, University Press of New York, 2009.
  13. Harding, Alan, Blockland, Talja, Urban Theory, Sage Publications, 2014.
  14. Researching the City, (ed. Kevin Ward), Sage Publications, 2014.
  15. Cities and crisis, (ed. Kuniko Fujita), Sage Publications, 2014.
  16. Студија о примени начела субсидијарности у Републици Србији, (ур. Ђорђевић, С., Миленковић, Д., Прокопијевић, М.) Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Београд, 2013.
  17. Urban Politics, ( Davidson, Mark, Deborah Martin, Deborah), Sage Publications, 2014.
  18. Urban Planning in the 21st Century, (ed. Graber, Daniel, Birmingham, Kenneth), Nova Scienca Publsihers, Inc, New York, 2009.

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 2/2015 УДК 711.4+351.778.5(497.11) 7-33
ç