Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POLITIČKA NEUTRALNOST I SAVREMENA DRŽAVA U TOKOVIMA GLOBALIZACIJE

Sažetak

Cilj rada je da se analizom pojma političke neutralnosti sa teorijskog stanovišta i stavljanjem u kontekst sa procesom globalizacije, sagledaju mogućnosti da savremena država u današnjim okolnostima deluje kao neutralan akter. Stavljanjem u odnos savremene države i koncepta političke neutralnosti pokušava se utvrditi mera u kojoj je moguće držati se kursa neutralnosti u uslovima sveobuhvatne nadnacionalne saradnje i organizovanja. Predmet istraživanja zahteva analizu tradicije neutralnosti kao i samog pojma, mapiranje država koje se vode ovom idejom, sagledavanje argumenata koji idu u prilog ovog koncepta ili mu se suprotstavljaju, kao i analizu položaja u kojem se nalazi Republika Srbija. Sagledavanje celokupnog predmeta istraživačkog rada zahteva kombinovanu primenu adekvatnih naučnih metoda poput analize sadržaja, komparativne kao i metode studije slučaja, analize i sinteze. Radi se o izuzetno kompleksnom pitanju, posebno ako se uzmu u obzir najnovija dešavanja na međunarodnoj sceni, kao i odnosi između najrazvijenijih svetskih zemalja koje se bore za prevlast i što veći uticaj u procesu donošenja odluka na globalnom nivou. Srbija kao zemlja u tranziciji, pametnom i racionalnom diplomatskom borbom mora ostvariti što bolji položaj na međunarodnom planu. To zavisi od mnogih faktora, pre svih ekonomskih i političkih, ali i socijalnih i društvenih. Rezultat istraživanja treba da predstavlja odgovor na to da li savremena država može, i u kojoj meri, u današnjem višestruko globalizovanom svetu delovati kao neutralan politički akter.

Ključne reči:

Reference

  1. Гудац, Жарко; Ђорђевић, Мирослав, Политичка историја XIX и XX века: светска и национална, Факултет политичких наука: Чигоја Штампа, Београд 1997.
  2. Ејдус, Филип, „Безбедност, култура и идентитет у Србији“, Безбедност Западног Балкана, Центар за цивилно-војне односе, Београд, бр. 7-8, 2007.
  3. Јанев, Игор, „Демократски капацитети Србије у процесу придруживања Европској унији”, Политичка ревија, бр.2/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  4. Ковач, Митар, „Политичка или војна неутралност Републике Србије“, Економија и безбедност, Центар за цивилно војне односе, Београд, 2009.
  5. Коштуница, Војислав, Зашто Србија а не Европска Унија, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2012.
  6. Мировић, Дејан, „Поређење Крима и Косова у контексту међународног јавног права“, Политичка ревија, бр. 4/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  7. Новаковић, Игор, „Концепт неутралне државе“, Међународна политика, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 1141, стр. 6, доступно на: http://www.isac-fund.org/download/academic/Koncept-neutralne-drzave-Medjunarodna-politika-januar-mart-2011.pdf
  8. Паншо, Вероник, „Неутралност Швајцарске: кратак увод, Безбедност Западног Балкана, бр. 15, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2009.
  9. Петковић, Ранко, Теоријски појмови неутралности, Издавачка радна организација “Рад”, Београд, 1982.
  10. Програм Демократске странке Србије, доступно на: http://dss.rs/dss-izbliza/program/
  11. Резолуција о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, 2007, доступно на: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/component/content/article/65-zastita-suvereniteta?lang=lat
PERIODIKA Politička revija 3/2015 УДК 341.214:316.32 191-208
ç