Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

NOVO SAGLEDAVANJE NACIJE U SVETLU GOBALIZMA

Sažetak

Prikaz knjige: Dragan Simeunović, Nacija i globalizacija, Prosveta, Beograd, 2014, 170 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2015 УДК 323.1:316.32(049.3) 249-259
ç