Tema broja

PREVODI

NOVA GEOEKONOMSKA I GEOPOLITIČKA REVOLUCIJA

Sažetak

Sergej Karaganov (1952), poznati ruski politikolog, dekan Fakulteta za svetsku ekonomiju i politiku, po vlastitom priznanju, liberal i zapadnjak, održao je početkom septembra 2009. predavanje na Visokoj školi ekonomije u Moskvi, koje se pojavilo u javnosti u formi stenograma. Stenogram predavanja: http://www.karaganov.ru/news/278.html.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2009 УДК: 327:339.5 249-263
ç