Tema broja

PRIKAZI

NIKOLAS SPAJKMAN – TVORAC TEORIJSKIH GEOPOLITIČKIH TEMELJA AMERIČKE SUPREMACIJE

Sažetak

Prikaz knjige: Nebojša Vuković, Logika imperije – Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika, Konras, Nacija-pres, Beograd, 2007.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2008 217-221
ç