Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

MOGUĆNOSTI SIMBIOZE SRPSKIH I RUSKIH GEOPOLITIČKIH INTERESA NA BALKANU

Sažetak

Iako osporavana, geopolitika je i posle hladnog rata nastavila da odlučujuće utiče na odnose u svetu, profiliše interese moćnih činilaca i ima životnu važnost za male narode i zemlje. Geopolitičke konstante nastavile su da deluju slično vremenima kada su klasici ove discipline uspostavljali njene temelje, ali su u novim okolnostima sve više počele da utiču i brojne geopolitičke promenljive. U konkretnim regionima, kakav je Balkan, ukrštaju se geopolitički vektori velikih sila, među kojima jedna od glavnih jeste Rusija. Zbog mnogih međusobnih sličnosti etničkog, istorijskog i geopolitičkog karaktera, Zapad percepira Srbe kao „balkanske Ruse“, tj. kao svoje apriorne suparnike. Uspostavljanjem srpsko-ruske simbioze geopolitičkih interesa, moguće je postići obostrane koristi. Sa srpskim zemljama, kao balkanskim posrednikom, i budućom gasovodno-naftovodnom mrežom kao instrumentarijumom, Rusija ima pouzdano polazište za „demontiranje američkog mostobrana“ u Evropi/EU, za potiskivanje uticaja SAD, zauspostavljanje samostalnog evropskog pola moći i za njegovo kasnije integrisanje u evroazijsku ili evrorusku mega-integraciju. SAD nastoje da preventivnom (re)akcijom i stvaranjem tampon-zone od Baltičkog do Crnog i Jadranskog mora spreče to povezivanje Evrope/EU i Rusije. Shodno tome, srpski činilac na Balkanu tretiran je kao protivnik transgresije SAD, i od 1990-ih godina one sprovode teritorijalno sažimanje i fragmentaciju srpskih teritorija. U zajedničkom srpskom i ruskom interesu je da se spreči dalje slabljenje srpskog činioca, zaustavi indukovana geopolitička inercija separatističkih procesa u Srbiji i u budućnosti formira integralna srpska država, kao pouzdan garant stabilnosti Balkana.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(497.11)(470+571):327(497) 51-76
ç