Tema broja

Posebno izdanje 2019

MEĐUZAVISNOST SVAKODNEVNE POLITIKE I MODELA FINANSIRANJA JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Modaliteti finansiranja javnih medijskih servisa predmet su višedecenijske debate u našem društvu. Hronološko-preglednom i analitičkom metodom ovaj tekst ima za cilj da sintetizuje i analizira dosadašnje načine finansiranja ovdašnjih javnih medijskih servisa i njihovu finansijsku potentnost poredeći ih sa istim institucijama u regionu. Tekst objašnjava razliku između voljnosti pretplate i obaveznosti takse, finansiranje iz budžeta i od strane gledalaca i argumentovano poredi pozitivne i negativne aspekte ovih medijskih politika, dekonstruišući važeće mitove u ovoj sferi i njihovu kauzalnost i međuzavisnost. Tekst ukazuje na implikacije i uzročnost koje načini finansiranja imaju na nezavisnost javnih medijskih servisa, uređivačku politiku, profesionalizam novinara, slobodu izražavanja i zaštitu javnog interesa. Putem uporedne analize tekst dokazuje da modaliteti finansiranja ovdašnjih javnih medijskih servisa predstavljaju pogodno tlo za višedecenijski politički aktivizam ključnih aktera ovdašnje političke svakodnevnice. Ova analiza dokazuje da svaka vlast daje svoj doprinos politički ostrašćenom debatnom diskursu putem selektivne primene medijskih zakona, a opozicija i nevladin sektor to čine konstantnom kritikom uređivačkog koncepta Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine.

Ključne reči:

Reference

  • Бујошевић Драган и Радовановић, Иван, 5. Октобар–24 сата преврата, Медија центар, Београд, 2000, стр. 177.
  • Вељановски Раде, Медијски систем Србије,  Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2009, стр. 78.
  • Ђукић Славољуб, Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 430.
  • Марко Давор, Трансформација и функционисање јавних радиодифузних сервиса у Републици Србији и Републици Хрватској, докторска теза, ФПН,  Београд, 2017.
  • Марковић Г. Слободан, „Неконсолидована демократија, слобода медија у Србији и схватање и место јавног сервиса“, у публикацији: РТС: тајни досије јавног сервиса (уредник Милан Аксентијевић), Топлички центар за демократију и људска права, Прокупље, 2017, стр. 57/58.
  • Рабреновић Александра, „Јавна радио-дифузија“, у публикацији: Право радио-дифузних предузећа (уредник Јовица Тркуља),  Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2001, стр. 81.
  • Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015 и 108/2016.
  • Закон о привременом уређивању начина плаћања таксе за јавни медијски сервис, Службени гласник РС, бр. 112/2015, 108/2016 i 95/2018.
  • Европска радиодифузна унија, Licence fee 2017 (public version), Лозана, 2018.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2019 Posebno izdanje 2019 УДК 316.774:336]:32(497.11) 157-174
ç