Tema broja

KOSOVO I METOHIJA ISTRAŽIVANJA

MEĐUNARODNO RAZUMEVANJE-NERAZUMEVANJE I POTREBA SPORAZUMEVANJA U CILJU PREVAZILAŽENJA PREDRASUDA I IZBEGAVANJA RATA – SLUČAJ KOSOVA I METOHIJE

Sažetak

Zašto se ljudi bore jedni protiv drugih? Da li je to zbog nedostataka razumevanja, nedostatka poverenja, neznanja jednih o drugima, nedostatka uzajamnog poštovanja i dobre volje da se živi u miru sa susedima. Šta je etnički motivisana mržnja i šta je interkulturalni dijalog? Ko su prijatelji, a ko neprijatelji? Kako da izbegnemo animozitete i izgradimo poverenje? Slučaj Kosova i Metohije bio je predmet istraživanja u ovom traganju za odgovorima na gore postavljena pitanja. Izgradnja institucija na Kosovu i Metohiji bila je potpuno blokirana ili onemogućena aktivnostima koje sprovodi organizovani kriminal. Članovi grupa organizovanog kriminala imaju dvostruki prilaz. Sa jedne strane narko-bosovi i šefovi orga­nizovanog kriminala su fokusirani na uspostavljanje potpune kontrole nad državnim aparatom putem pokušaja uspostavljanja dominacije u određenim ključnim sektorima.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 327.56:341.218 129-146
ç