Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

LUŽIČKOSRPSKO PITANJE I ČEHOSLOVAČKA 1945-1948

Sažetak

Prikaz knjige: Kiril Ševčenko, Lužičkosrpsko pitanje i Čehoslovačka 1945-1948, Centar akademske reči, Šabac, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 94(=162.5)(437)“1945/1948“(049.3) 267-275
ç