Tema broja

PROTIVREČNOSTI KONCEPTA I POLITIKE EVROPSKE UNIJE

KRIZA EVROPSKE UNIJE I EFEKTI PRIDRUŽIVANJA

Sažetak

U radu se razmatra jedno od najvećih problema danas u svetu – kriza u Evropskoj uniji i evro zoni kao „srcu“ Unije, posebno iz aspekta finansijske i bankarske krize. U prvom redu se vrši dublja analiza finansijske kri­ze, veliki potresi u bankarskom, fiskalnom i berzanskom sektoru, a zatim narastanje i eksplozivno širenje dužničke krize. Posebno se istražuju faktori koji dovode do to­ga da Evropska unija ne može postati homogen sistem. Odstupanja od zahteva Mastrihtskog sporazuma i stvaranje dužničkih ekonomija, nemogućnost upravljanja dugovima u situaciji globalnog eksplozivnog rasta, emisija virtuelnog novca od strane ECB i odvajanje finansijsko-spekulativne od realne ekonomije su bitni faktori nastanka i produžavanja ove krize. Posebno je interesantno istraživanje sloma ekonomija periferije evrozone i same krize u ovoj zoni, s posebnim osvrtom na „konstrukcionu grešku“ pri formiranju evrozone i mogućnosti dekonstrukcije. U takvim krizom opterećenim odnosima u EU i evrozoni prelazi se na istraživanje svih najvažnijih pozitivnih i negativnih posledica u slučaju pridruživanja Srbije ovim integracionim celinama.

Ključne reči:

Reference

  1. Јањевић, Милутин: Европска монетарна унија, евро на европској u светској сцени, Међународна политика, Београд, 1998.
  2. Вукмирица, Вујо, Шпирић Никола: Економска и мо­нетарна интеграција Европе, Економски факултет, Бања Лука, 2005.
  3. Једнак, Јово: Економија Европске уније, Београдска висока пословна школа, Београд, 2010.
  4. Јовановић, Никола: Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2001.
  5. Комазец, Слободан: Слом долази у вртлогу финансијске кризе, Астерих, Београд, 2012.
  6. Комазец, Слободан: Глобална финансијска криза и еко­номска криза у Србији, Чигоја, Београд, 2010.
  7. Комазец, Слободан: Долар, евро и криза светског моне­тарног система, Астерих, Београд, 2011.
  8. Кнежевић, Милош: Евроскептицизам, Заслон, Шабац, 2008.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2013 УДК 339.747+338.124.4(4-672EU) 21-62
ç