Tema broja

EVROPA I EVROAZIJA

KONCEPT BIMULTILATERALIZMA ZASNOVAN NA PRAKSI ŠANGAJSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNJU

Sažetak

Istraživanja multilateralne diplomatije ne posvećuju dovoljnu pažnju razumevanju i objašnjavanju prakse uzajamnih zvaničnih odnosa saradnje institucionalizovanih diplomatskih oblika. Ne postoji čak ni pokušaj da se takvi odnosi teorijski odrede i definišu. Stoga, predmet ovog eksploratornog istraživanja jesu dvostrani multilateralni odnosi koje je Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) ostvarila i sporazumno uredila sa drugim multilateralnim diplomatskim strukturama. Ono što odnose dvostrane multilateralne saradnje ŠOS čini relevantnim za istraživanje jeste činjenica da su oni uspostavljeni sa dve univerzalne organizacije i pet regionalnih i interregionalnih diplomatskih struktura. Takve odnose smo u ovom radu nazvali bimultilateralnim odnosima. Cilj istraživanja jeste da potvrdi da bimultilateralizam Šangajske organizacije za saradnju karakteriše postojanje obrasca. Istraživačke metode i tehnike korišćene u svrhu potvrđivanja osnovne hipoteze su analiza sadržaja dokumenata i komparativna metoda. Istraživanjem se zaključuje da praksa dvostrane multilateralne saradnje Šangajske organizacije za saradnju predstavlja tipski oblik bimultilateralizma te da pravila koja postoje u ovom slučaju ne važe za uspostavljanje nekog drugog bimultilateralnog partnerstva. Na osnovu svih naučno dobijenih činjenica o izučenoj praksi bimultilateralnih odnosa Šangajske organizacije za saradnju, na kraju rada izrađena je i definicija koncepta bimultilateralizma.

Ključne reči:

Reference

  • Еремић Соња, Пракса бимултилатерализма Шангајске организације за сарадњу, мастер теза, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2018.
  • Привредна комора Србије, Европски закон – Основне вредности Европске уније, Интернет,http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaEkonomskeOdnoseSaInostranstvom.aspx?veza=3076, 15/09/2018
  • Стефановић-Штамбук Јелица, ,,Региони у ’старом’ и ’новом’ међународном регионализму: Успостављање новог ’нивоа анализе’ светске политике”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2009, стр. 103-134.
  • Behr Timo and Jokela Juha, Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda, Internet, http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok, 4/10/2018
  • Doidge Mathew, ”Inter-regionalism and Regional Actors: The EU-ASEAN Example”, in: The Eurasian Space: Far More Than Two Continents (еds.: Wim Stokhof, Paul van der Velde and Yeo Lay), IIAS, Leiden, 2004, pp. 39-57.
  • Hänggi Heiner,”Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives”, Paper prepared for the workshop Dollars, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas, Los Angeles, May 18, 2000, pp. 1-14.
  • Ruggie John Gerard, ”Multilateralism: the autonomy of an institution”, International organization, The MIT Press, Cambridge, No. 3/1992, pp. 561-598.
  • Smith Michael, The United States and the European Union: The politics ofbi-multilateral negotiations, Paper Presented at the Eight Biennial International Conference of the European Union Studies Association, Nashville, Tennessee, March 27-29, 2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 327:341.232(5) 103-122
ç