Tema broja

PRAVO I POLITIKA

KARAKTER FRANCUSKOG ZAKONA O RAZDVAJANJU CRKAVA I DRŽAVE IZ 1905. GODINE – KOLEVKA KONCEPTA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Sažetak

Zakon o razdvajanju Crkava i države od 9. decembra 1905. godine plod je krupnih društvenih promena koje su započele sa Velikom francuskom revolucijom. Cilj ovog rada je identifikacija i analiza ključnih momenata istorijskog razvoja pravnih okvira odnosa države i Crkve u Francuskoj. Jedan od njih je i otkrivanje suštinskih osobenosti procesa laicizacije, ideje laiciteta i njene normativno-pravne institucionalizacije, odnosno objašnjenje nastanka i razvoja, sadržine i načina funkcionisanja „francuskog modela“ striktne odvojenosti države i Crkve. Osnovu tog modela predstavlja ideja laiciteta i njen osoben francuski izraz – koncept laïcité à la française. Već više od jednog veka Francuska živi duhom separacije koji izvire iz normi Zakona iz 1905. godine i taj period traje skoro podjednako kao i period Konkordata. Osim toga, u širokom razdoblju svoje nacionalne istorije (između 1789. i 1905. godine) Francuska je spoznala, institucionalizovala i stekla iskustvo u primeni pet tipova organizacije religijskog života. Međutim, početak XXI veka menja religijsku strukturu Francuske i religijski reljef evropskog kontinenta u celini. Ta promena prevashodno je vezana za pojavu muslimanske imigracije. Zato istraživanje geneze Zakona iz 1905. godine treba da se veže, u duhu Brodelovog (Braudel) shvatanja istorije, za „rečitiv“ spleta prilika koji tvori istoriju dugog trajanja. Jedno od suštinskih pitanja usklađivanja laičke strukture države i religijske strukture društva je, kako u promenjenim društveno-istorijskim okolnostima interpretirati načelo odvojenosti države i Crkve? To je temeljno pitanje ne samo Francuske, već i današnje i buduće Evrope. U iznalaženju odgovora na tako postavljeno pitanje ogleda se i istraživačko nastojanje ovog rada.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић, Сима, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, State-Church law in Sеrbia, Београд 2007.
  2. Baubérot, Jean, al., La laïcité à l’epreuve Religions et libertés dans le monde, Encyclopedia Universalis France S.A. 2004.
  3. Baubérot, Jean, Les laïcités dans le monde, © Presses Universitaires de France 2009.
  4. Baubérot, Jean, Histoire de la laïcité en France, Paris 2000.
  5. Baubérot, Jean, La laïcité falsifiée, © Éditions La Découverte, Paris 2012, 2014.
  6. Baubérot, Jean; Regnault, Jean-Marc, Relations Églises et autorités outrе-mer De 1945 à nos jours, Paris 2007.
  7. Baubérot, Jean; Milot, Micheline, Laïcités sans frontiers, © Éditions du Seuil, janvier 2011.
  8. Boussinesq, Jean; Brisacier, Michel; Poulat, Émile, La laïcité française, memento juridique   Paris 1994.
  9. Boyer, Alain, Le droit des religions en France, Paris 1993.
  10. Бродел, Фернан, Списи о историји, Београд 1992.
  11. Cabanel, Patrick, 1905, la séparation des Églises et de l’État en 30 questions, Dépot légal: 1er  trimestre © 2005 Geste editions.
  12. Charles, Zarka Yves, Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité у: ZarkaYves Charles et al., Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et État en question , Presses Universitaires de France 2003.
  13. Cholvy, Gérard; Hilaire, Yves-Marie, Histoire religieuse de la France 1800-1880, Éditions Privat 2000.
  14. Dord, Olivier, Laïcité: Le modèle français sous influence européenne, Fondation Robert Schuman L’Europe en actions, Paris 2004.
  15. Ђурић, Владимир, Уставноправни модели односа између државе и цркава и верских заједница у Европи, Годишњак факултета правних наука, Година 1, Број 1. Бања Лука, јул 2011.
  16. Карбоније, Жан, Правна социологија, Сремски Карловци; Нови Сад 1992.
  17. Lalouette, Jacqueline, L’État et les cultes 1789-1905-2005, Éditions La Découverte Paris 2005.
  18. Milot, Micheline, La laïcité, © 2008. Novalis, Université Saint Paul, Ottava.
  19. Poulat, Émile, Notre laïcité ou les religions dans l’espace public, Entretiens avec Olivier Bobineau et Bernadette Sauvaget, DDB desclée de brouwer 2014.
  20. Špehar, Hrvoje, Laičnost u Europi Povijest i institucionalizacija odnosa crkve i države u Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, Zagreb 2013.
  21. Темељи модерне демократије Избор декларација и повеља о људским правима (1215-1989), приређивач Душан Мрђеновић, Београд 2011.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2015 УДК 322(44)(091) 357-371
ç