Tema broja

ISTORIJA POLITIČKIH IDEJA

JAŠA TOMIĆ ‒ POLITIKA I IDEOLOGIJA

Sažetak

Srbi u Habzburškoj monarhiji imali su u Jaši Tomiću jednog od najznačajnijih političkih predstavnika sa kraja 19. i početka 20. veka. Tomićeve političke koncepcije, ideje i delatnost su od esencijalnog značaja za razumevanje srpskog pitanja u Habzburškoj monarhiji. Beskompromisan borac, rečit, oštrog pera i izraza Tomić nije štedeo svoje političke protivnike i suparnike. Od sredine 80. ih godina 19 veka, sve do Ujedinjenja 1918, možemo analizirati stotine njegovih političkih tekstova o položaju Srba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, južnoj Ugarskoj, na Ugarskom saboru ili o dešavanjima na srpskom crkveno-narodnom saboru kao najvažnijoj instituciji crkveno-školske autonomije. Tomićev odnos prema Crkvi posebno je važan. Beskompromisni antiklerikalac, socijalista po ubeđenju naneo je dosta štete ugledu Karlovačke mitropolije, o čemu su sačuvani mnogobrojni podaci. Njegova srpska politička koncepcija koja je u punoj meri došla do izražaja tokom Balkanskih ratova, gde je svakodnevno izveštavao, davala je novi duh i budila iznova Srbe u Habzburškoj monarhiji. Ujedinjenje Srba iz Habzburške monarhije sa Kraljevinom Srbijom kruna je njegove političke karijere koja je na taj način dobila i simbolički smisao ‒ ispunjenje srpske zavetne misli o kojoj su decenijama sanjali Srbi iz Habzburške monarhije.

Ključne reči:

Reference

  • Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima [ASANUK], Mitropolijsko patrijaršijski arhiv, f. A, dok. 237/1912, Dopis ministra predsednika vlade Lasla Lukača srpskom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, 17. jul 1912 (ASANUK, MPA, A, 237/1912)
  • Krestić, Vasilije Đ. 2006. Jaša Tomić‒politički portret. Prometej: Novi Sad.
  • Krestić, Vasilije Đ. 2013. Srbi u Ugarskoj 17901918. Matica srpska: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, Vladan Gavrilović, i Goran Vasin. 2007. Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda 15381918, Filozofski fakultet: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, Nenad Lemajić, Goran Vasin i Nenad Ninković. 2016. Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. Knj 2. Prometej-Filozofski fakultet: Novi Sad
  • Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2017. Srbi u Crnoj Gori 14961918. Institut za srpsku kulturu: Nikšić.
  • Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2018. Prečanski Srbi u Velikom ratu 19141918. Prometej: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, i Goran Vasin. 2016. Jaša Tomić. Novi Sad: Prometej.
  • Rakić, Lazar. 1983. Radikalna stranka u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska.
  • Rakić, Lazar. 1986. Jaša Tomić. Novi Sad: Matica srpska.
  • Spomenica oslobođenja Vojvodine.1929. Srpski narodni odbor: Novi Sad.
  • Tomić, Jaša. 1908. Nova manastirska uredba za Srpsku pravoslavnu mitropoliju Karlovačku, Novi Sad: Srpska manastirska štamparija.
  • Tomić, Jaša. 2006a. Politički spisi. knj 3. Novi Sad: Prometej.
  • Tomić, Jaša. 2006b. Politički spisi. knj 5. Novi Sad: Prometej.
  • Vasin, Goran. 2014. Patrijarh Georgije Branković i njegovo doba. Novi Sad: Malo istorijsko društvo.
  • Vasin, Goran. 2015. Sabori raskola ‒ Srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji 18611914. Beograd: Službeni glasnik.
  • Zastava, Novi Sad (1885, 1908, 1912, 1913)
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2020 2/2020 УДК 32:929 Tomić J. 99-118
ç