Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE; Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923

Sažetak

Prikaz knjige: Marko Dogo, Armando Pitasio, GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE; Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923, Клио, Београд, 2018

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2019 1/2019 УДК 316.74:711.432(4-12)"1830/1923"(082)(049.3) 111-118
ç