Tema broja

PRIKAZI

GEOPOLITIČKA ALTERNATIVA

Sažetak

Prikaz knjige: Milomir Stepić, Geopolitika neoevroazijstva – pozicija srpskih zemalja, Institut za političke studije, Beograd, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2013 УДК 327::911.3(4+5)(049.3) 311-317
ç