Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

FINANSIRANЈE CIVILNOG SEKTORA U CRNOJ GORI: KAKO DO ODRŽIVOG RJEŠENЈA

Sažetak

Članak se bavi razvojem nevladinih organizacija u Crnoj Gori i pitanjem njihove finansijske održivosti. Na talasu demokratske tranzicije i konsolidacije u Crnoj Gori, došlo je do osnivanja brojnih nevladinih organizacija. U početku, riječ je bila o načinu okupljanja protivnika tadašnjeg crnogorskog režima, koji se nijesu opredijelili za partijski opozicioni aranžman, dok su najznačajnije NVO ipak nastale kasnije sa ciljem demokratizacije društva, zaštite ljudskih prava, uspostavljanja vladavine prava, borbe protiv korupcije, zaštite životne sredine. U svom razvoju, u periodu savremene Crne Gore, nevladin sektor je prošao kroz više faza da bi od 2012. ušao u fazu stagnacije u kojoj se i dalje nalazi. Sama stagnacija je podstaknuta lošim odnosom sa državnim organima, vladajućim DPS-om, antizapadnim opozicionim partijama, te ograničenim mogućnostima prikupljanja sredstava. Sredstva koja država izdvaja za djelovanje nevladinog sektora, iako nedovoljna, nijesu beznačajna. Problem je u lošoj politici planiranja te procesu raspodjele koji je često praćen tvrdnjama o zloupotrebama.Izostanak strateškog pristupa, visoki stepen politizacije, klijentelizma u njihovoj raspodjeli, minimalizuje uticaj državnih sredstava na promjene u društvu. Stoga u članku se predlaže nova politika raspodjele sredstava nevladinim organizacijama u Crnoj Gori kojom bi se značajno unaprijedio institucionalni i strateški okvir upotrebe i raspodjele državnih sredstava nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

Ključne reči:

Reference

  1. “Crna Gora – Izvještaj o analizi potreba”, TACSO kancelarija, Podgorica, 2016.
  2. „Stavovi građana Crne Gore o nevladinim organizacijama“,TACSO, CRNVO, Podgorica, 2012.
  3. Bežovan, Gojko, Ivanović Mladen, “Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj”, UNDP u Hrvatskoj, Zagreb, 2006.
  4. Nenezić, Boško, Kalezić Milena, Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori, Podgorica, Juventas, 2016.
  5. Papović, Dragutin, „Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka“, FAKT, Podgorica, 2009.
  6. Radoman, Dragana, Mapiranje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori, Institut alternativa, Podgorica, 2013.
  7. Velat, Dubravka, „Report on the economic value of the non-profit sector in the countries of the Western Balkans and Turkey“, Balkan Civil Society Development Network, Skopje, 2015.
  8. Vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Strategija razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014-2016.
  9. Vujović, Zlatko, “Civil Society in Central and Eastern Europe: Taking stock and looking ahead Country Report: Montenegro” (u procesu objavljivanja), Erste Foundation, Beč, 2016.
  10. Vujović, Zltko, Komar Olivera, Bošković, Danijela „Status i finansiranje političkih partija“, CeMI, Podgorica, 2005.
  11. Zakon o mladima, „Službeni list Crne Gore“, br. 42/2016
  12. Zakon o nevladinim organizacijama, „Službeni list Crne Gore“ br. 39/2011.
  13. Zeković, Biljana, „Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori (radna verzija)“, SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence, Juventas Podgorica, 2016.

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2016 УДК 336.6:061.2(497.16) 93-115
ç