Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

EVROPA I MULTIPOLARNI SVET

Sažetak

Srbija je na početku 21. veka suočena sa mnogobrojnim izazovima koji se nameću na putu njenog razvoja, od kojih je jedan od najvažnijih svakako proces međunarodnih integracija. Posmatranje evropskih integracija kao bezalternativnog projekta dovodi Srbiju u položaj da mora da se povinuje beskrajnoj listi zahteva koje mora da ispuni. Imajući ovo u vidu Srbija mora biti svesna da evropske integracije, ma koliko bile značajne nisu bezalternativne i da ona mora biti otvorena i za alternativni put razvoja. U tom smislu je razumljiva i politika neutralnosti u međunarodnim odnosima kojom se trenutno rukovodi naša zemlja na svom putu ka evropskim integracijama. Tom prilikom treba naglasiti da u jeku evroatlanskih procesa i sama Evropska unija nije sigurna u svoju poziciju na globalnoj sceni što takođe treba imati na umu prilikom pozicioniranja Srbije u procesu međunarodnih integracija. Kako bi smo razumeli specifičan položaj koji Evropska unija ima na globalnoj svetskog sceni neophodno je učiniti jednu kritičku analizu koja će pokazati koliki značaj ona ima na globalne tokove, kao i u kojoj meri ona može da predstavlja jednog od značajnih igrača u multipolarnom svetu.

Ključne reči:

Reference

  1. Amin Samir, Beyond US hegemony? – Assessing the Prospects for a Multipolar World, Zed Books, New York, 2006.
  2. Гаћиновић Радослав, ,,Спречити потапање Србије у Атлантику – Економске интеграције и војна неутралност национални је интерес Србије“, Култура полиса, 2015.
  3. Dee Megan, The European Union in a Multipolar World – World Trade, Global Governance and the Case of the WTO, Palgrave Macmillan, New York, 2015.
  4. Кнежевић Милош, ,,Мигрантска криза у фокусу демополитике“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016
  5. Лисабонски уговор Европске уније (2007.) – консолидирани текст Уговора о Европској унији (Maastricht, 1992.), консолидирани текст Уговора о функционисању Европске уније (Rim, 1957.), главни уредник хрватског превода Даворин Рудолф, Загреб-Сплит: Зборник завода за знанствени и умјетнички рад, 2009.
  6. Радиновић Радослав, ,,Геостратешки положај Републике Србије и опстанак Републике Српске“, Политика националне безбедности, ИПС, бр. 1/2017.
  7. Rukavishnikov Vladimir, ,,Choices for Russia: Preserving Inherited Geopolitics Through Emergent Global and European Realities”, Russia – Re-Emerging Great Power, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  8. Стојадиновић Миша, ,,Санкције као инструменат спољне политике САД“, Национални интерес, ИПС, Београд, 2/2017.
  9. Стојадиновић Миша, Манић Михајло, ,,Сиријска криза – узроци и последице“, (оригинални научни рад), Српска политичка мисао, vol. 56, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 153-167.
  10. Уредништво, ,,Уз тему броја“, Национални интерес, бр. 1/2016, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Ferguson Niall, ,,A World without Power”, Foreign Policy, Washingtonpost.Newsweek Interactive, No. 143, Jul.-Aug., 2004.
  12. Hamre John J., Foreward in: Zbigniew Brzezinski, ,,The Geostrategic Triad – Living with China, Europe and Russia” CSIS, 2001.
  13. Huntington Samuel, ,,The lonely superpower”, Foreign Affairs, 78, 1999.
  14. Weber Steven, Naazneen Barma, Matthew Kroenig and Ely Ratner, ,,How Globalization Went Bad“, Foreign Policy, Washingtonpost.Newsweek Interactive, Jan.-Feb. No. 158, 2007.
  15. World Values Survey, Интернет адреса: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp, талас 2010-2014, приступљено 12.03.2018.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2018 УДК: 327(4-672EU):327(497.11)“20“ 163-175
ç