Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

EVROPA I EU: POGLED POLITIČARA I POGLED EKONOMISTE

Sažetak

Prikaz knjige: Vaclav Klaus, Evropa i EU: Pogled političara i pogled ekonomiste, Službeni glasnik, Beograd, 2010, 250. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2012 УДК: 341.217(4-672EU)(049.3) 393-398
ç