Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

Sažetak

Elektronske nabavke podrazumevaju uvođenje elektronskih procesa koji podržavaju različite faze javne nabavke – objavljivanje, činjenje konkursne dokumentacije dostupnom i raspoloživom, podnošenje ponuda, obavljanje poslova stručne ocene ponuda i dodele ugovora elektronskim sredstvima, poručivanje dobara/usluga/radova, fakturisanje i plaćanje.

Ključne reči:

Reference

    • Јовановић Предраг, Бенковић Слађана, Improvements in organizing public procurement at the local self-government level in Serbia, ФОН, Београд, 2014.
    • Митровић-Житко Нада, Шпилер Марко, Јавне набавке у републици Србији, Институт за економију и право,  Београд, 2014.
    • Закон о јавним набавкама, „Службени глсник Републике Србије“, број 142/2012, 14/2015, 68/2015.
    • http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2019 1/2019 УДК 658.71:004.738.5 23-39
ç