Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

BRAZIL KAO NOVI REGIONALNI LIDER

Sažetak

U svetlu novonastale svetske situacije izazvane neminovnim slabljenjem ekonomske, političke i vojne hegemonije Sjedinjenih Američkih Država, nemoguće je ne primetiti sve veći značaj geopolitičkog izdvajanja Brazila i njegov uspon u odnosu na ostale države regiona. Iako državnici ove zemlje negiraju bilo kakav oblik svesnog vođenja politike Brazila kao regionalnog lidera koji se takmiči sa SAD, sam osvrt na njegovu spoljnu politiku i ekonomski bum kojim se Brazil od nekadašnjeg dužnika pretvorio u finansijera ne samo zemalja u regionu, već i samog Međunarodnog monetarnog fonda, govori više od bilo kakvih reči. Činjenica je da najnovija svetska dešavanja imaju za posledicu ne samo tranziciju američkog unilateralizma i novonastali saveznički odnos između Brazila i bivše super sile, već i razvoj različitih perspektiva u procesu latinoameričkih integracija. Sažetim pregledom analitičke misli vodećih politikolo­ga i diplomata regiona, u ovom radu je učinjen pokušaj da se u širem kontekstu sagleda nova uloga Brazila, ali i sve prisutnije jačanje levičarskih socijalnih pokreta.

 

Ključne reči:

Reference

  1. El horizonte (2009, marzo). América Latina en Movimiento, N° 442, ALAI, Ecuador
  2. Arias, J. y Gallego Diaz, S.( 2009, 09 de febrero). “Brasil es el pais mas parecido del mundo a EE UU”, en El Pais, edicion de Internet http://www.elpais.com
  3. CEERI, Informe semanal sobre la realidad de América Latina, edicion de Internet, seccion Brasil, http://www.ceeri.org.ar/asuntos_latinoamericanos
  4. Chislett, William. (2003). Spanish Direct Investment in Latin America: Challenges and Opportunities, Real Institute Eclano, Madrid, edicion de Internet http:// realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/SpanishDirect.pdf
  5. Nùnez, A. (2009, 13 de marzo). “Lula, el aliado estratégico de EE.UU”, en Infolatam, Brasilia
  6. Oppenheimer, Andres (2009, 13 de marzo). “El ascenso de Brasil como lider regional”, en El Nuevo Herald, Miami
  7. Vargas, G. A. (2009, 02 de abril). “Lider regional latinoamericano: Brasil”, en El nuevo diario, Managua, Nicaragua

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 УДК: 338+327(81)”20” 255-264
ç