Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

BLISKI ISTOK, KRATKO I JASNO

Sažetak

Prikaz knjige: Nemanja Starović, Bliski istok, kratko i jasno, Srpska reč, Beograd, 2014, str. 223.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2016 УДК: 94(5-15)(6-17)“19“(049.3) 281-285
ç