Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ANALIZA NOVOG CRNOGORSKOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Sažetak

Osnov za donošenje novog ZUP-a počiva na potpuno izmijenjenoj ulozi javne uprave. To podrazumijeva njenu postupnu, ali odlučnu transformaciju od uprave kao instrumenta vlasti ka upravi kao savremenom javnom servisu građana. Zato je, osim potrebe da se realizuju preduzete političke i projektne obaveze, neophodno tome pristupiti u skladu sa principima “evropskog upravnog prostora”. Novi crnogorski Zakon o upravnom postupku ima za cilj konstituisanje dobre uprave, uprave u službi građana u kojoj su građani korisnici i naručioci usluga, a je uprava izvršilac tih usluga. Pored činjenice da usvajanje novog, po svemu sudeći kvalitetnog Zakona o upravnom postupku kao reformskog zakona, koji Crnu Goru približava svom spoljno političkom cilju – članstvu u EU, ostaje drugi dio zadatka, a to je njegova implementacija, kao teži dio misije uređenja odnosa u oblasti rada javne uprave. U budućnosti predstoje komplikovane promjene, usklađivanja i donošenje velikog broja ostalih propisa, kako bi se omogućila nesmetana primjena novog Zakona o upravnom postupku.

Ključne reči:

Reference

  1. Стеван Лилић, ЗУП и јавни интерес, wеб сите: http://www.publicpolicyinstitute.eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/
  2. Сретен Ивановић, Нови Закон о управном поступку, Коментар са регистром појмова, Подгорица, 2015.
  3. Сретен Ивановић, Нови Закон о управном поступку, Билтен Врховног суда Црне Горе, бр. 2/2014., стр. 24.

  PRAVNI I DRUGI IZVORI

  1. Закон о управном поступку, “Службени лист Црне Горе”, бр. 056/14, од 24.12.2014.
  2. Закон о измјени Закона о управном поступку, “Сл. лист ЦГ”, бр. 020/15.
  3. Закон о измјени Закона о управном поступку, “Службени лист Црне Горе“, бр. 040/16.
  4. Извјештај са консултативне расправе о предлогу Закона о управном поступку са научним и стручним консултантима, представницима државних органа и представницима нво сектора, Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе, одржане 25. септембра 2014. године.

  INTERNET IZVORI

  1. drazencerovic.me
  2. http://www.publicpolicyinstitute.eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/
PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2016 УДК 35.077.3(094.5.072)(497.16) 29-41
ç