2/2018
PERIODIKA

POLITIČKO KOMUNICIRANЈE I NOVE STRATEGIJE PR-a NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SRBIJI

Nagli rast globalnih medijskih kanala, informacija i instrumenata javne komunikacije koje je omogućio internet, transformisao je prirodu i sadržaje političkog komuniciranja, približivši običnog građanina procesima identifikovanja i konstruisanja slika o realnosti u kojima obitavaju. Autori polaze . . .

2/2018
PERIODIKA

MEĐUNARODNO ⁄GLOBALNO KOMUNICIRANjE U ESTETIZOVANOJ STVARNOSTI – PROPAGANDA ILI GLOBALNO RAZUMEVANjE

Osvajanje svetskog tržišta postalo je osnovni cilj medijskih oligarha koji se ne zalažu za demoktratizaciju i integraciju, već svojim programima u okviru procesa kulturnog imperijalizma promovišu kulture razvijenih zemalja. U globalnom okruženju postmoderni mediji istovremeno postaju akteri, kreatori . . .

2/2018
PERIODIKA

RUSINI I UKRAJINCI U VOJVODINI

U članku autor raspravlja na temu istorijske i aktuelne drštvene, kulturne, verske i političke pozicije Rusina i Ukrajinaca u Srbiji, tj. u Vojvodini, a u delu teksta obrađuje i istorijat i položaj pomenutih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj. U članku su  prezentovana različita . . .

2/2018
PERIODIKA

SRPSKI IDENTITET I CRNOGORSTVO – TRENUTNI ODNOSI SNAGA

Naučni rad koji je pred nama pozabaviće se odnosom srpskog nacionalnog identiteta prema političko-identitetskom fenomenu crnogorstva. Predmet istraživanja u užem smislu biće politički odnos snaga između dva sukobljena nacionalna identiteta na prostoru Crne Gore: crnogorskog i srpskog – nacionalnog . . .