2/2019
PERIODIKA

ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – UČENJE IZ ISKUSTVA

Socijalna politika spade u zajedničke politike zemalja Evropske Unije jer ova oblast značajno doprinosi kvalitetu života stanovnika i zaštiti posebno osetljivih socijalnih grupa. Predmet analize je uloga lokalne vlasti (Evropski standardi i stanje u Srbiji) kao nivo koji je najbliži građanima, . . .

2/2019
PERIODIKA

EFEKTI REFORMI U OBLASTI RADA U SRBIJI

Predmet analize su reforme u oblasti rada i radnih odnosa u Srbiji iz ugla socijalne politike. Cilj autorki je da analizom njihovih efekata, posredstvom opisa stanja na tržištu rada, ukažu na prilike, ali i na prepreke za realizovanje agende zapošljavanja. Teorijski okvir analize predstavljaju postavke . . .

2/2019
PERIODIKA

SUPERVIZIJA ZAPOSLENIH U OKVIRU ALTERNATIVNOG STARANJA O DECI I MLADIMA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Supervizija je značajna za sprovođenje i unapređenje profesionalnog rada u sistemu socijalne zaštite, pružanje kvalitetnih usluga korisnicima i dalji razvoj vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti. Ciljevi rada su: a) analiza ključnih funkcija i aspekata supervizije u okviru socijalne zaštite, . . .

2/2019
PERIODIKA

POZITINO RODITELJSTVO KAO ALTERNATIVA TELESNOM KAŽNJAVANJU DECE

U Srbiji su pokrenute izvesne inicijative za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece. Na ovu vrstu promena su uticale okolnosti u aktuelnom društvenom kontekstu Srbije: viisoka stopa zastupljenosti ovog oblika disciplinovanja u porodičom okruženju; istraživanja ukazuju na ozbiljne posledice . . .


ç