3/2018
PERIODIKA

MULTIKULTURALIZAM SAVREMENOG DRUŠTVA I NACIONALNI IDENTITET

Društveno-političke, ekonomske i kulturne promene uslovljene neoliberalnim konceptom najrazvijenijih država Zapada dovele su u pitanje značaj nacionalnih granica i povećale su nivo njihove propustljivosti. Podrivajući prevashodno ekonomsku, ali i političku i kulturnu ravan društva, mehanizmi . . .

3/2018
PERIODIKA

ESEJ O POLITIČKIM RELIGIJAMA

Ovaj rad pokušava da odgovori na pitanje da li je koncept političkih religija i dalje relevantan za političku nauku? Koncept političkih religija nastao je početkom XX veka sa ciljem da na jedan specifičan način pokuša da objasni prirodu totalitarnih režima nastalih na tlu Evropu. Analizom italijanskog . . .

3/2018
PERIODIKA

UTICAJ SPOLJNE POLITIKE RUSKE FEDERACIJE NA IZMENU BEZBEDNOSNOG AMBIJENTA U EVROPI NA POČETKU 21. VEKA

Autori zastupaju tezu da je u periodu između 2008. i 2010. godine rezultanta potreba i interesa ključnih subjekata evropske politike ukazivala na mogućnost izgradnje stabilnog i funkcionalnog bezbednosnog poretka na Starom kontinentu zasnovanog na konsenzusu velikih sila i jačanju uloge UN i OEBS . . .

3/2018
PERIODIKA

YEMEN CRISIS – THE LEGACY OF ALĪ ABDULLAH ṢĀLIḤ

Yemen is witnessing what is often described as the worst humanitarian crisis in the World. Even in the past, it was usually considered to be the poorest Arab country, but the problems dramatically escalated since the beginning of the Saudi-led intervention which started in March 2015. Alī Abdullah . . .


ç