Tema broja

Socijalna politika 2-3/2018

ANALIZA KRITIKA LJUDSKIH PRAVA

Ljudska prava smatraju se jednim od najvećih dostignuća današnjice, ali su, isto tako, predmet žestokih kritika. Rad se bavi kritičkom analizom šest kritika ljudskih prava: realističkom, utilitrističkom, marksističkom, kulturno-relativističkom ili . . .

periodika Socijalna politika 2-3/2018 2-3/2018

Prijavi se za newsletter

ç