Zaposleni

Aleksandar Novaković Oblast interesovanja:

Istorija ideja, Liberalizam, Politička teorija, Tranzicija

Višnja Stančić Oblast interesovanja:

Istorija ideja, Liberalizam, Politička filozofija

Adrijana Grmuša Oblast interesovanja:

Bezbednost, Mediji, Upravljanje rizicima

Mladen Lišanin Oblast interesovanja:

Međunarodna bezbednost, Međunarodni odnosi, Spoljna politika

Slađana Mladenović Oblast interesovanja:

Evropska unija, Izbori, Politika proširenja EU, Pravo EU

Aleksandra Mirović Janković Oblast interesovanja:

Civilno društvo, Globalizacija, Identitet

Zoran Milosavljević Oblast interesovanja:

Dejan Bursać Oblast interesovanja:

Izbori, Političke partije, Tranzicija, Uporedna politika

Dragan Trailović Oblast interesovanja:

Azija, Kina, Međunarodni odnosi, Uporedna politika

Dušan Gujaničić Oblast interesovanja:

Uporedna politika, Upravno pravo, Ustavno pravo

ç