2/2019
PERIODIKA

KRIZA NEOLIBERALIZMA I POVRATAK DRŽAVNOM KAPITALIZMU KAO IZAZOV ZA HUMANISTIČKU LEVICU

Kriza neoliberalizma je kriza kapitalizma budući da neoliberalni kapitalizam istrajava na cinizmu slobodnog tržišta, odnosno svrhe profita, koji pod svoje delanje podastire: politiku, etiku, pravo i estetiku. Shodno tome svaki razgovor o javnom dobru podređen je korporativnom interesu. Pokušaj povratka . . .

2/2019
PERIODIKA

NEOPHODNOST I GRANICE AKTUELNOSTI MARKSIZMA

Nikada kapitalizam nije bio tako jak kao što je danas. Takođe, nikada levica, u globalnim razmerama, sagledavana kao celina, za poslednjih nekoliko decenija, nije bila tako slaba kao sada. Ta dva procesa tesno su povezana. Iz takvog stanja javlja se potreba za obnovom Marksove misli, ali ne i za njenom . . .

2/2019
PERIODIKA

KARL MARKS KAO PRETEČA TEORETIČARA GLOBALIZACIJE

U radu se argumentuje teza da je jedan od onih teoretičara koji su uočili proces globalizacije, bio upravo Karl Marks. Nasuprot njemu, mnogi savremeni mislioci su smatrali da je globalizacija nastupila s padom Berlinskog zida (npr. Gidens), ne uviđajući da je to zapravo dugotrajan istorijski proces. . . .


ç