ZBORNIK

DISKURS I POLITIKA

The publication of the volume “Discourse and Politics” is a result of collaboration occasioned by the 50th anniversary of the Institute for Political Studies in Belgrade. We would like to thank all contributors for their patience and understanding in the process of preparing this volume for publication. . . .

Institucionalni oblici umanjenja demokratskih kapaciteta u savremenim političkim sistemima

Predmet istraživanja ovog naučnog rada su pojedina institucionalna rešenja predviđena u političkim sistemima koja dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta u procesima političkog odlučivanja. Cilj istraživanja je: da se utvrde institucionalni entiteti koji najviše doprinose procesu umanjenja . . .

Uticaj globalicazije prava na novi svetski poredak

Predmet istraživanja ovog naučnog rada su pojedina institucionalna rešenja predviđena u političkim sistemima koja dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta u procesima političkog odlučivanja. Cilj istraživanja je: da se utvrde institucionalni entiteti koji najviše doprinose procesu umanjenja . . .

ç